AVÍS LEGAL

Dades Identificatives

RONÇANA COMERÇ ACTIU, entitat domiciliada a Santa Eulàlia de Ronçana.

Accés a la Web, usos i continguts

RONÇANA COMERÇ ACTIU rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest i no adquireix responsabilitat alguna per la infracció que l’usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així­ com els quals abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre unes altres. L’anteriorment exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa RONÇANA COMERÇ ACTIU perseguirà, fins i tot acudint a les Autoritats de l’Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon exclusivament a les persones majors d’edat que es troben a càrrec dels mateixos, pel que RONÇANA COMERÇ ACTIU recomana a pares, representants o tutors legals supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per Internet.

Propietat intel·lectual i Industrial, Copyright:

Els continguts i materials prestats porRONÇANA COMERÇ ACTIU o abocaments en aquest lloc web constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i/o industrial, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a RONÇANA COMERÇ ACTIU a tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió. En conseqüència, tot el material, serveis i contingut que forma part de la pàgina web de RONÇANA COMERÇ ACTIU incloent, però no limitativament, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura de la web, gràfics, icones, marques, noms comercials, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions constitueixen una obra en el sentit del Dret d’Autor i estan protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial. Tret que fos autoritzat expressament i per escrit per part de RONÇANA COMERÇ ACTIU o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que resulti legalment permès, queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, desensamblamiento, ingenierí­a inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte a la present pàgina web, contingut i informació del mateix.

La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut situat a la web podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre lloc web. RONÇANA COMERÇ ACTIU es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d’ús del lloc web a qualsevol moment i sense previ avís. Els navegants/visitants del lloc web són responsables de revisar els continguts d’aquest Avís Legal per determinar els termes i condicions d’ús del mateix.

RONÇANA COMERÇ ACTIU rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per RONÇANA COMERÇ ACTIU o no publicada en el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de RONÇANA COMERÇ ACTIU.

Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics.