POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, d’11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l’acceptació d’aquestes bases legals consent que les seves dades personals seran incorporats a un fitxer de titularitat privada, responsabilitat d’Estratègies i accions de comprat SL , i utilitzats per remetre-li Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica. Li informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant correu electrònic, a l’adreça contacte@estrategiasymarketing.com , d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.