Comerç a domicili

Ronçana Comerç Actiu ha fet aquest fulletó, amb els establiments i les ofertes de cadascun dels associats que esten interessats en aquest projecte, aquest fulletó serà entregat a la persona que se li aprovi la sol·licitud i entri dintre del programa PORTA’M. A Ronçana Comerç Actiu se li ha facilitat un mòbil, per part de l’ajuntament, al qual es rebran les comandes, aquest servei es realitza des de El Celler d’en Pep i es considera el punt de recollida.

Per motiu de la protecció de dades, a cada veí que entri dins del projecte se li assignarà un codi, l’ajuntament passarà una relació de codi-veí a la persona que gestioni, el punt de recollida, en aquest cas El Celler d’en Pep. La trajectòria del servei serà, rebre una trucada, prendre nota de la comanda, mirar el número de codi assignat a aquest veí i posar-se en contacte amb els comerços on es troben aquests productes, recollir-los i preparar-los amb bosses identificades amb el codi. L’Agent Cívic passarà a recollir-los a l`hora establerta i farà el repartiment. En referència a la part de serveis, una vegada atesa la trucada es passarà el número de telèfon al servei que correspongui i que d’aquesta manera es posin amb contacte per quedar amb dia i hora.

Els establiments hauran de grapar a la bossa de la comanda el seu tiquet, de tota forma per si es perdés el tiquet s’anotarà el preu a una fulla de recollida. La mateixa fulla de recollida és la que es portarà per fer l’entrega i on el destinatari firmarà l’entrega, hi ha un apartat d’observacions per si fos necessari anotar alguna cosa.

Aquesta fulla de recollida serà amb còpia, una pel client i l’altra a tornar al punt de recollida i poder portar un bon control del servei. Aquestes comandes seran preparades amb bosses de Ronçana Comerç Actiu, cadascuna d’aquestes bosses portarà un codi de client, que haurà facilitat l’ajuntament.

Pel tema protecció de dades no es treballarà amb noms, es farà mitjançant codis. Les comandes realitzades més tard de les 11 h. ja passaran a ser entregades al dia següent. El pagament del servei, per més comoditat i seguretat per tothom, es farà amb targeta de crèdit. L’Agent Cívic portarà un T.P.V.

La gent que no disposi de targeta de crèdit pot demanar-la a qualsevol entitat bancària gratuïtament. En el cas dels serveis cadascú pot dur el seu o cobrar en efectiu.