C/ Avda Francesc Macià, 2-4, Baixos- LOCAL 2

08187- Santa Eulàlia de Ronçana

Tel. 93.844.77.20/604.37.52.40

Reformes i Piscines m2

Disseny de piscines d’obra nova i rehabilitació, Manteniment i posta en marxa. Instal.lació i reparació de filtres i bombes. Il.luminació. Cloració salins. Reparació de piscines. Impermeabilització. Venda de productes i accesoris. çtambé fem obres de banys i cuines,. Treballs exteriors. Gespa artificial,…